แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 โดยใช้ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560
เอกสารประกอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : 2017-06-28


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th