แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : รายงานสรุปผล การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16
เอกสารประกอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : 2019-01-22


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th