แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : 2016-03-31


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th