แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ด้านการบริหารงานบุคคล)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารคู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ด้านการบริหารงานบุคคล) เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.
เอกสารประกอบ 1


เอกสารประกอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : 2018-02-23


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th