สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลหน้าที่อำนาจ


  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th