ข้อมูลคณะกรรมการ กศจ.เชียงราย
ทำเนียบคณะกรรมการ กศจ.เชียงราย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานกศจ.จังหวัดเชียงราย