ข้อมูลคณะกรรมการ กศจ.น่าน
ทำเนียบคณะกรรมการ กศจ.น่าน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายวรกิตติ ศรีทิพากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานกศจ.จังหวัดน่าน