ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ประธานกศจ.จังหวัดแพร่