ข้อมูลคณะกรรมการ กศจ.พะเยา
ทำเนียบคณะกรรมการ กศจ.พะเยา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ประธานกศจ.จังหวัดพะเยา