Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ดูแลระบบ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักขับรถยนต์ ผู้ดูแลระบบ
3 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลระบบ