ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th