ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานกศจ.จังหวัดเชียงราย