ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานางสาวนิรมล สัตยาคุณ
นักวิชาการศึกษา