ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายวรกิตติ ศรีทิพากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่