รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนมิถุนายน 2563
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนเมษายน 2563
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในรอบเดือนมีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5
ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2562
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563