ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (กิจกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค) คณะทำงานจัดทำรายละเอียดเนื้อหาบทที่ 3 และ 4 และเครื่องมือฯ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 92 ครั้ง ]


การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (กิจกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค) คณะทำงานจัดทำรายละเอียดเนื้อหาบทที่ 3 และ 4 และเครื่องมือฯ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (กิจกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค) คณะทำงานจัดทำรายละเอียดเนื้อหาบทที่ 3 และ 4 และเครื่องมือฯ