ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 78 ครั้ง ]


วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล/


                                                                                       

    วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา