ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 275 ครั้ง ]


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน

โดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล/


                                                                                       

    วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน