ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 234 ครั้ง ]


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล/


                                                                                       

    วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่