ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 96 ครั้ง ]


การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน