ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 305 ครั้ง ]


การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่