ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 309 ครั้ง ]


ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย