ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 126 ครั้ง ]


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค

โดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล/


                                                                                       

    วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค