ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 330 ครั้ง ]


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15     ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15     ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย