ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 174 ครั้ง ]


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย