ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 181 ครั้ง ]


12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)