ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 256 ครั้ง ]


นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


          นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง โดยมีนายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3, รอง ผอ. ผอ.กลุ่มต่างๆ, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมลงพื้นที่ ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และทีมค้นหา ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมกับช่วยแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่,ทีมค้นหา ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                                                                             

    นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง