ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 137 ครั้ง ]


การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดย : กลุ่มพัฒนาการศึกษา/


                                                                                       

    การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561