ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การตรวจติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 103 ครั้ง ]


การตรวจติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การตรวจติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย