ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมชี้แจงคู่มือและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 112 ครั้ง ]


การประชุมชี้แจงคู่มือและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมชี้แจงคู่มือและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒