ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 117 ครั้ง ]


การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย