ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 110 ครั้ง ]


การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16