ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กลไก กระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 89 ครั้ง ]


การประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กลไก กระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กลไก กระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16