ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 99 ครั้ง ]


การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค