ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 38 ครั้ง ]


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


                                                                                       

    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก