ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3122 ครั้ง ]

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-06 15:06:05 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-02-06 08:43:08 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-01-21 16:01:06 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ “ชิมคุ้กกี้ ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16” ประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้แต่งหน้าเค้กร่วมกับประธาน จากนั้นได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจกับนักศึกษาที่นำผลงานมาแสดงในงานครั้งนี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:11:07 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังแนวทางการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:07:06 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ มีผู้สมัคร 2 ราย โดยมีนางสารภี แดนวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ และนายกฤษนา สีไพร เป็นกรรมการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:04:12 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
14 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.พะเยา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเมิน ศธจ.แพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:50:42 ผู้เยี่ยมชม : 133 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:49:19 ผู้เยี่ยมชม : 146 ครั้ง
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 15:57:40 ผู้เยี่ยมชม : 152 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 300 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวด “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:40:25 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 13/2562 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 11/2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-10-10 15:48:53 ผู้เยี่ยมชม : 169 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:57:39 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
การสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และผลการดำเนินงาน ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-12 16:29:32 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-10 13:24:04 ผู้เยี่ยมชม : 357 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:41 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ วปอ. รุ่น 55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:31 ผู้เยี่ยมชม : 553 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:22 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2019-08-01 14:01:20 ผู้เยี่ยมชม : 1406 ครั้ง
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำปฏิญาณ เจตจำนง ต่อต้าน การทุจริต ในโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-30 11:29:49 ผู้เยี่ยมชม : 186 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและการถวายเทียนวันเข้าพรรษา และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าไตร ณ วัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:50:11 ผู้เยี่ยมชม : 120 ครั้ง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-12 14:25:25 ผู้เยี่ยมชม : 182 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-10 10:48:45 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:41 ผู้เยี่ยมชม : 209 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:19 ผู้เยี่ยมชม : 233 ครั้ง
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 17:06:12 ผู้เยี่ยมชม : 255 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>