ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3920 ครั้ง ]

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:22 ผู้เยี่ยมชม : 139 ครั้ง
การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2019-08-01 14:01:20 ผู้เยี่ยมชม : 1426 ครั้ง
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำปฏิญาณ เจตจำนง ต่อต้าน การทุจริต ในโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-30 11:29:49 ผู้เยี่ยมชม : 225 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและการถวายเทียนวันเข้าพรรษา และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าไตร ณ วัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:50:11 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-12 14:25:25 ผู้เยี่ยมชม : 215 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-10 10:48:45 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:41 ผู้เยี่ยมชม : 234 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 167 ครั้ง
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:19 ผู้เยี่ยมชม : 275 ครั้ง
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 17:06:12 ผู้เยี่ยมชม : 309 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 17:00:15 ผู้เยี่ยมชม : 137 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:55:30 ผู้เยี่ยมชม : 119 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:50:08 ผู้เยี่ยมชม : 304 ครั้ง
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:46:26 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-26 11:40:22 ผู้เยี่ยมชม : 383 ครั้ง
(วันที่ 5 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:33:11 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
(วันที่ 4 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:32:35 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
(วันที่ 3 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:32:04 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
(วันที่ 2 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:31:21 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
(วันที่ 1 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:30:41 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:30:03 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:20:57 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 17 จังหวัดภาคเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-24 09:39:11 ผู้เยี่ยมชม : 135 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 119 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกาาประสบภัยธรรมชาติ
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:47 ผู้เยี่ยมชม : 149 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 16 ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะดำเนินงานติดตามเชิงบูรณาการ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาคมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลภารกิจที่รับผิดชอบ รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สนย.) สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ส.บ.ย.) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ(ป.ย.ป.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ก.พ.ร.) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและตอบสนองทิศทางการพัฒนา ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-22 09:11:05 ผู้เยี่ยมชม : 230 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-21 15:06:10 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
การเข้าร่วมงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-08 17:08:07 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>