ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 2720 ครั้ง ]

การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-04 13:46:31 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองบ้านโทกหวาก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-04 13:45:07 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-30 20:50:11 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-30 20:47:26 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-29 22:55:24 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-25 23:54:23 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคู่มือและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-24 11:32:01 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
การติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (หน่วยสอบ กศจ.แพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-24 10:43:19 ผู้เยี่ยมชม : 132 ครั้ง
การติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (หน่วยสอบ กศจ.เชียงราย)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-23 22:25:47 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
การติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (หน่วยสอบ กศจ.น่าน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-23 22:24:47 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
การติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (หน่วยสอบ กศจ.พะเยา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-23 22:22:04 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-17 20:26:11 ผู้เยี่ยมชม : 154 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-16 09:46:20 ผู้เยี่ยมชม : 131 ครั้ง
การตรวจติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-15 14:07:10 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
การตรวจติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยพะเยา วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-15 14:03:35 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-10 21:56:57 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/ 2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-10 21:51:44 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-22 19:23:13 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2018-12-20 16:06:58 ผู้เยี่ยมชม : 93 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2018-11-27 14:02:43 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2018-11-27 13:56:01 ผู้เยี่ยมชม : 137 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ในจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-17 11:26:18 ผู้เยี่ยมชม : 159 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 15:44:47 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
การประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-28 13:47:52 ผู้เยี่ยมชม : 150 ครั้ง
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-28 13:22:50 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 23:23:24 ผู้เยี่ยมชม : 226 ครั้ง
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 23:16:59 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-25 10:20:45 ผู้เยี่ยมชม : 174 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-23 11:03:28 ผู้เยี่ยมชม : 213 ครั้ง
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-29 16:25:48 ผู้เยี่ยมชม : 178 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>