ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3120 ครั้ง ]

ตรวจติดตามผลงานการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ศธจ.จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-13 17:11:49 ผู้เยี่ยมชม : 147 ครั้ง
ตรวจติดตามผลงานการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ศธจ.จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-13 17:08:00 ผู้เยี่ยมชม : 142 ครั้ง
การประชุม กศจ.เชียงราย ครั้งที่ 11/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-13 16:34:12 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
ตรวจติดตามผลงานการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ศธจ.จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-13 16:31:20 ผู้เยี่ยมชม : 124 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-16 23:11:42 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
การประชุมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาค และระดับจังหวัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-13 21:25:18 ผู้เยี่ยมชม : 170 ครั้ง
ประชุมเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-24 16:35:35 ผู้เยี่ยมชม : 224 ครั้ง
ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-24 16:28:38 ผู้เยี่ยมชม : 159 ครั้ง
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-16 10:47:47 ผู้เยี่ยมชม : 169 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 17:19:16 ผู้เยี่ยมชม : 393 ครั้ง
มอบหมายให้คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-03 11:16:58 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-03 11:12:06 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
การประชุมศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-31 15:23:15 ผู้เยี่ยมชม : 177 ครั้ง
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ของ ศธภ.16 และ ศธภ.17
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-31 15:19:52 ผู้เยี่ยมชม : 178 ครั้ง
ตรวจราชการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนป่าแดงวิทยา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-24 08:35:20 ผู้เยี่ยมชม : 286 ครั้ง
ตรวจราชการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-24 08:32:30 ผู้เยี่ยมชม : 216 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 16 : นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม กศจ.แพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-24 08:29:12 ผู้เยี่ยมชม : 162 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 16 (นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์) เข้าร่วมในการประชุม กศจ.น่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-24 08:25:31 ผู้เยี่ยมชม : 147 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-20 15:15:22 ผู้เยี่ยมชม : 137 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 6/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-20 15:12:00 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-17 14:44:57 ผู้เยี่ยมชม : 127 ครั้ง
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภารกิจงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-17 14:38:39 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
เปิดโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-17 14:31:39 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกกลุ่มงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-14 13:46:10 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
การประชุมเตรียมการจัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-11 21:25:49 ผู้เยี่ยมชม : 118 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-04 09:04:54 ผู้เยี่ยมชม : 744 ครั้ง
การประชุมเจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 20:45:26 ผู้เยี่ยมชม : 171 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 14:00:01 ผู้เยี่ยมชม : 254 ครั้ง
การประชุมแถลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-30 16:49:58 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
ประชุมการกลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-30 16:34:49 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>