ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 1463 ครั้ง ]

14 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.พะเยา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเมิน ศธจ.แพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:50:42 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:49:19 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 15:57:40 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวด “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:40:25 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 13/2562 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 11/2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-10-10 15:48:53 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:57:39 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
การสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และผลการดำเนินงาน ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-12 16:29:32 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-10 13:24:04 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:41 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ วปอ. รุ่น 55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:31 ผู้เยี่ยมชม : 495 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:22 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2019-08-01 14:01:20 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำปฏิญาณ เจตจำนง ต่อต้าน การทุจริต ในโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-30 11:29:49 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและการถวายเทียนวันเข้าพรรษา และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าไตร ณ วัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:50:11 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-12 14:25:25 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-10 10:48:45 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศูนย์วิสาหกิจชุมชนการทำหัตกรรมผ้าทอหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:41 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และโรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:19 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-03 09:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาการภาค 15 เดินทางมาเพื่อรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 17:06:12 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 17:00:15 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:55:30 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:50:08 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-02 16:46:26 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-26 11:40:22 ผู้เยี่ยมชม : 210 ครั้ง
(วันที่ 5 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:33:11 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>